Waberer’s Karrier

Adatkezelési szabályzat

A WABERER’S INTERNATIONAL Nyrt., valamint a Waberer’s Csoport Magyarországon és európai uniós tagállamban székhellyel rendelkező tagvállalatai (a továbbiakban: Adatkezelő), mint a www.karrier.waberers.com domain név alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A Weboldalra látogató felhasználók (a továbbiakban: Felhasználó) elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.

1.) Az Adatkezelő adatai

Az adatok kezelője a WABERER’S INTERNATIONAL Nyrt.

Székhelye: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.
Képviseli: Lajkó Ferenc
E-mail címe: hr@waberers.com
Telefonszáma: (+36) 1/421-6666 (központi szám)

2.) A kezelt adatok köre

Regisztráció:

A Weboldalon elérhető regisztrációs felületen a Felhasználónak lehetősége van regisztrálnia az Adatkezelő álláskereső adatbázisába annak érdekében, hogy a jövőben az Adatkezelő megkeresse állásajánlatokkal (a továbbiakban: Regisztráció). A Regisztráció során a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 • teljes név*;
 • e-mail cím*;
 • jelszó*;
 • hírlevél feliratkozás.

A Weboldalra lehetőség van a Felhasználó Facebook, illetve Linkedin profiljával is regisztrálni, valamint belépni, amelynek során a Felhasználó profiljában megadott személyes adatok közül a Felhasználó hozzájárulása esetén a következő adatokat kéri el a Weboldal:

Facebook

 • email: hozzáférés engedése a Felhasználó e-mail címéhez. Az engedély megadása a rendszerben beállítva.
 • public_profile: alapvető személyes adatokat tartalmaz, mint a vezetéknév, keresztnév, a profilkép, a nem és az életkor csoport. Az engedély megadása a rendszerben beállítva.
 • user_about_me: hozzáférés engedése a személyes leírásokhoz (About Me section a Timeline-on) mint önéletrajzi adatokhoz. Megjegyzés: a név, a profilkép, a település, a nem és az életkor a public_profile része.
 • user_activities: hozzáférés engedése a Felhasználó személyes tevékenység listához.
 • user_birthday: hozzáférés engedése a Felhasználó születésnapjához év, hónap nap. Megjegyzés: az életkor csoport megerősítéséhez használja az "age_range" megadást a public_profile-ban.
 • user_education_history: hozzáférés engedése a Felhasználó tanulmányaihoz.
 • user_friends: hozzáférés engedése a Felhasználó barátainak listájához, akik használják az alkalmazást. Az engedély megadása a rendszerben beállítva.
 • user_website: hozzáférés engedése a Felhasználó website URL-jéhez.
 • user_work_history: hozzáférés engedése a Felhasználó munkahelyeihez és munka tapasztalataihoz.

LinkedIn

 • email
 • felhasználónév

Felhasználói profil

A Regisztrációt követően a rendszer létrehozza a Felhasználó Felhasználói profilját, amely az alábbi adatokat tartalmazza:

 • a Felhasználó Regisztráció során megadott adatai,
 • a Felhasználó álláskereséssel kapcsolatban megadott adatai.

A Felhasználói profil használata során a Felhasználónak lehetősége aktualizálni adatait, módosíthatja jelszavát, megtekintheti, milyen pályázatokra jelentkezett eddig, megadhatja, hogy milyen jellegű állásajánlatok megjelenéséről szeretne automatikus tájékoztatást, illetve törölheti személyes adatait.

Állásra jelentkezés:

A Weboldalon a Felhasználónak lehetősége van külön erre rendszeresített felületen az Adatkezelő által a Weboldalon meghirdetett álláshirdetésekre jelentkezni. Az álláshirdetésre jelentkezés érdekében a következő személyes adatok megadása lehetséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező, a megadható adatok körét az 1. számú melléklet tartalmazza):

 • Teljes név*
 • Cím
 • Telefonszám
 • E-mail cím*
 • Önéletrajz
 • Születési dátum
 • Neme
 • Anyanyelv
 • Állampolgárság
 • Jelenleg a cég alkalmazásában áll
 • Végzettség
 • Munkahelyi tapasztalatok
 • Idegen nyelvismeret
 • Számítógépes ismeretek
 • További ismeretek
 • Preferált szakterület
 • Preferált tevékenységi szint
 • Munkavállalás időtartama
 • Munkába állás kezdete
 • Napi munkaidő
 • Fizetési igény
 • Preferált munkavégzési helyek
 • Vezetői engedélyek
 • Van-e autója
 • Hobbi és érdeklődési körök

Az állásra jelentkezés során a Felhasználónak lehetősége van az erre szolgáló jelölőnégyzet kipipálásával külön regisztrálnia az Adatkezelő álláskereső adatbázisába.

Regisztráció nemzetközi/belföldi gépjárművezetői adatbázisba

A Weboldalon elérhető regisztrációs felületen a Felhasználónak lehetősége van regisztrálnia az nemzetközi/belföldi gépjárművezetői adatbázisába annak érdekében, hogy a jövőben az Adatkezelő megkeresse érdeklődésének megfelelő gépjárművezetői állásajánlatokkal (a továbbiakban: Regisztráció gépjárművezetői adatbázisba). A regisztráció során a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 • teljes név*;
 • telefonszám*;
 • település* (kizárólag a belföldi gépjárművezetői adatbázisba történő jelentkezés esetén, amely adat megadásának célja, hogy az Adatkezelő hatékonyan tudja szervezni a fuvarozási feladatokat).

A Weboldalon történő adatmegadásra kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak. Amennyiben Adatkezelő tudomására jut, hogy a regisztrációs felületen 18 év alatti Felhasználó töltötte ki az adatait, az ilyen Regisztrációt Adatkezelő törli az adatbázisból.

3.) Az adatkezelés célja és időtartama

Adatkezelő a következő célokra használja fel az adatokat:

 • A Regisztráció során: az adatkezelés célja a Weboldal álláskeresési adatbázissal kapcsolatos szolgáltatásainak biztosítása, ennek keretében Felhasználói profil létrehozása, a Felhasználó számára megfelelő állásajánlat küldése, kapcsolattartás a Felhasználóval;
 • Felhasználói profil létrehozása esetén az adatkezelés célja
  • a Felhasználói profilban tárolt adatok, önéletrajzok kezelése, módosítása, törlése;
  • az adatok felhasználása álláshirdetésre jelentkezés céljából, álláskeresések beállítása, állásajánlatok mentése, továbbá kapcsolattartás a Felhasználóval, értesítés küldése képzettségének, adottságainak és igényeinek megfelelő állásajánlatokról, munkalehetőségekről;
  • az Érintett szakmai fejlődésének nyomon követése és elősegítése.
 • Álláshirdetésre jelentkezés esetén az adatkezelés célja
  • a megjelölt állásajánlattal kapcsolatban a Felhasználóval való kapcsolattartás;
  • az Adatkezelő által közzétett álláshirdetéssel kapcsolatos kiválasztási eljárás lefolytatása;
  • munkaviszony létrehozásának és fenntartásának elősegítése;
  • külön hozzájárulása esetén Regisztráció az álláskereső adatbázisba, a Felhasználóra vonatkozó Felhasználói profil létrehozása.
 • Regisztráció gépjárművezetői adatbázisba során az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a Felhasználót a jövőben megkeresse érdeklődésének megfelelő gépjárművezetői állásajánlatokkal.

4.) Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így a Regisztráció, a Felhasználói profil esetében, valamint a Regisztráció gépjárművezetői adatbázisba esetén addig kezeli, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását.

Az Adatkezelő annak a Felhasználónak, akivel nem létesít jogviszonyt a Regisztráció során megadott adatait az adatkezelési hozzájárulásának időpontjától számított egy év elteltével törli. A meg nem erősített, valamint a félbeszakadt regisztrációs kérelmet a Társaság legkésőbb tizenöt nap elteltével törli.

Álláshirdetésre jelentkezés esetén Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így konkrét állásajánlat esetén az állásajánlattal kapcsolatos kiválasztási eljárás befejezéséig, illetve addig kezeli, amíg a Felhasználó nem kéri adatai törlését vagy vonja vissza hozzájárulását.

A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve a Felhasználó kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek, kivéve azon adatokat, amelyeket az Adatkezelő jogszabályi kötelezettség alapján a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabályban meghatározott ideig megőrizni köteles. Az Adatkezelővel létrejövő munkaviszony létesítése, teljesítése és megszüntetése során kezelt személyes adatokat a munkaviszonyból származó munkajogi igény elévüléséig, vagyis az Mt. 286. § (1) bekezdése alapján a munkaviszony megszűnésétől számított három évig őrzi meg.

5.) A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Regisztráció, a Felhasználói profil használata, az álláshirdetésre történő jelentkezés, valamint a gépjárművezetői adatbázisba történő regisztráció során a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

6.) A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozó végzi:

Nexum Magyarország Kft. (6726 Szeged, Temesvári krt. 15.; Cg.: 06-09-004861) Az adatfeldolgozás célja a Weboldal üzemeltetése.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

7.) A Felhasználó jogai

Hozzáférés a személyes adatokhoz

Az Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adataira vonatkozóan az Adatkezelő folytat-e adatkezelést, és amennyiben igen, hozzáférést ad számára a személyes adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról:

 • az adatkezelés célja(i);
 • az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái;
 • a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i);
 • az adatkezelés tervezett időtartama;
 • a Felhasználó jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben;
 • a Hatósághoz való fordulás lehetősége;
 • az adatok forrása;
 • a profilalkotással kapcsolatos lényeges információk;
 • az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen a Felhasználó rendelkezésére bocsátja. A Felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül, közérthető formában, a Felhasználó kérelmére megadni a tájékoztatást. Felhasználó a hozzáférés iránti kérelmét az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken nyújthatja be.

Kezelt adatok helyesbítése

A Felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőnél (az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken) pontatlan személyes adatainak helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését az adatkezelés céljának figyelembevételével. Adatkezelő a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégzi.

Kezelt adatok törlése (az elfeledtetéshez való jog), zárolása

A Felhasználó kérelmezheti, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) a Felhasználó visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;
c) a Felhasználó tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;
d) a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta (harmadik személy számára elérhetővé tette) a személyes adatot, és azt a fentiekben foglaltak alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az ésszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett személyes adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a Felhasználó kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adatkezelés korlátozása

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a személyes adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő a Felhasználót, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés

 • közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges;
 • profilalkotáson alapul.

A Felhasználó tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés, illetve az ehhez kapcsolódó profilalkotás érdekében történik, a Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha a Felhasználó tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás, valamint az adathordozhatóság iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Felhasználó panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Felhasználó kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, az Adatkezelő ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

8.) Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy adja át, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó ismerheti meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

9.) Adatvédelmi incidensek kezelése és bejelentése

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi.

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a NAIH részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. A NAIH részére történő bejelentés legalább a következő információkat tartalmazza:

 • az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és a személyes adatok száma és kategóriája;
 • Adatkezelő neve, elérhetősége;
 • az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények;
 • a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, orvoslására.

Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelését követő 72 órán belül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről az Adatkezelő honlapján keresztül. A tájékoztatásnak legalább a jelen pontban meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

 • az érintett személyes adatok köre;
 • az érintettek köre és száma;
 • az adatvédelmi incidens időpontja;
 • az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;
 • az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.

A nyilvántartásban szereplő adatokat Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig őrzi meg.

10.) Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben azonban a Felhasználó úgy érzi, ennek nem felelt meg, lehetősége van írni a hr@waberers.com e-mail címre, vagy a 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351. postai címre.

Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

11.) Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) irányadó.

Budapest, 2018. május

WABERER’S INTERNATIONAL Nyrt.
Adatkezelő

1. számú melléklet

 • Név
 • Születési név
 • Születési hely
 • Születési dátum
 • Neme
 • Családi állapot
 • Értesítési cím
 • Állandó lakcím
 • E-mail cím
 • LinkedIn elérhetőség
 • Facebook elérhetőség
 • Twitter elérhetőség
 • Honlap
 • Skype azonosító
 • Telefonszám
 • Anyanyelv
 • Állampolgárság
 • Belső pályázat esetén: Waberer's cégcsoportnál jelenleg alkalmazásban állás ténye, ehhez kapcsolódóan törzsszám, jelenlegi munkakör, jelenlegi szervezeti egysége, függelmi felettes
 • Legmagasabb iskolai végzettség
 • Alapfokú- és középfokú iskolai végzettség, annak kezdetének és befejezésének időpontja, az iskola neve és helye, okirat száma, okirat kiállításának időpontja
 • Felsőfokú iskolai végzettség, annak kezdetének és befejezésének időpontja, az iskola neve és helye, okirat száma, okirat kiállításának időpontja
 • Tanfolyami, OKJ-s végzettség, annak kezdetének és befejezésének időpontja, az iskola neve, helye, okirat száma, okirat kiállításának időpontja
 • Idegen nyelvismeret, annak eredményei (szövegértés-hallás, szövegértés-olvasás, társalgás, folyamatos beszéd, írás, nyelvvizsga típusa)
 • Számítástechnikai ismeretek
 • További ismeretre vonatkozó adat
 • Munkahelyi tapasztalatok, korábbi és aktuális munkakörök kezdetének és az onnan való kilépés időpontja, munkahely megnevezése, pozíció megnevezése,
 • Profilkép
 • Önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Preferenciák, elvárások az alábbiakra vonatkozóan: szakterület, tevékenységi szint, munkavégzési hely, fizetési igény, munkaidő, munkába állási határidő, munkavállalás időtartama
 • Jogosítvánnyal rendelkezés ténye, annak típusa
 • Gépjárművel rendelkezés ténye
 • Hobbi, érdeklődési kör
 • Targonca jogosítvánnyal rendelkezése ténye